Warsztat Terapii Zajęciowej

DPS Łanowa zdjęcie WTZ 1

Kilka słów o WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) przy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 43, został utworzony jako jeden z pierwszych w dawnym województwie krakowskim w roku 1994.

Uczestnikami Warsztatu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z chorobą psychiczną, ze współistniejącymi dysfunkcjami narządu ruchu i chorobami somatycznymi, posiadające stosowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w tej formie terapii.

Z chwilą powstania, Warsztat liczył 17 uczestników. W roku 2002 liczba uczestników została zwiększona do 23 osób, a w roku 2003 do 24 osób.  Cześć uczestników to  mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, natomiast większość  osób mieszka w środowisku lokalnym, w swych rodzinnych domach i co dzień dojeżdża na zajęcia.

W Warsztacie zatrudnionych jest osiem osób. Działalność placówki finansowana jest ze środków:

 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
 • Gminy Miejskiej Kraków.
DPS Łanowa zdjęcie WTZ 2

Szczegółowe zasady funkcjonowania WTZ sformułowane są w  Regulaminie Organizacyjnym, z którego treścią, tak jak i z procedurą kwalifikowania do WTZ można zapoznać się klikając w ten link

Warsztat działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zajęcia rehabilitacyjno terapeutyczne prowadzone są od godziny 8:30 do 15:30.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Polsce realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawna niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Oferowane formy terapii

 • Ceramika
 • Tkactwo
 • Stolarstwo
 • Plastyka
 • Gospodarstwo Domowe
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Wsparcie psychologiczne
 • Florystyka
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia Multimedialne
 • Udział w wycieczkach, zawodach sportowych, imprezach integracyjnych
PFRON- logo
logo kraków
Skip to content