Małopolska Tarcza Antykryzysowa

„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa indywidualnego personelu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 43 w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom”.

Dom zrealizował grant pod nazwą Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa indywidualnego personelu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 43 w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”.
Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 43 w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 104 770,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 15 715,00 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.10.2020r.

W wyniku realizacji grantu, poprzez doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony osobistej, zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa indywidualnego pracowników oraz komfort pracy w warunkach epidemii.

Zakup środków dezynfekcyjnych i higienicznych dla mieszkańców – osób z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznymi ograniczeniami w samodzielności w zakresie spraw higieniczno – pielęgnacyjnych – da personelowi możliwość zwiększenia zakresu działań profilaktycznych wśród mieszkańców.

Zakupiony sprzęt medyczny i wyposażenie pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie Domu w sytuacji konieczności izolacji lub kwarantanny jak i zwiększy komfort obsługi mieszkańców pod kątem medycznym. Dostępność tego wyposażenia jest dla placówki równoznaczna z szybszym działaniem w sytuacji kryzysowej, co jednocześnie zwiększa komfort psychiczny pracującego personelu w sytuacji zwiększonego ryzyka i stresu.

Zakup materacy i parawanów medycznych pozwoli na organizację miejsc noclegowych personelu obu płci w tym samym pomieszczeniu z zachowaniem intymności, co pozwoli również oszczędzać pomieszczenia, które można przeznaczyć na inne cele.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

EFS - logo
Skip to content